Vitajte na stránke bojnice.online

Občianske združenie Naše Bojnice pripravuje prehľadný online priestor pre bežných občanov, podnikateľov ako aj návštevníkov Bojníc.

Postupne tu nájdete užitočné informácie, ktoré Vám uľahčia orientovať sa v Bojniciach v 

 

 

Váš názor je pre nás smerodajný!

Začíname anketami, ktoré nám prezradia, po čom občania najviac túžia.

Venujte prosím pozornosť úvodnému dotazníku

Prieskum verejnej mienky

Za spokojný život v Bojniciach

Aktívni Bojničania pre rozvoj svojho mesta.

Vážení občania mesta Bojnice,

naším spoločným záujmom je rozvíjať a zlepšovať život v našom meste. Teraz máte možnosť práve Vy k tomu prispieť Vaším osobným názorom.

Dovoľujeme si Vás požiadať o spoluprácu pri tvorbe plánu budúceho rozvoja nášho mesta Bojnice, ktorý je zameraný na rozvoj hlavných oblastí spoločenského, ekonomického, pracovného a kultúrneho života. Našou snahou je objektívne zistiť a následne stanoviť ciele a zámery, ktoré budú odzrkadľovať potreby Vás – občanov. Týmto Vás žiadame v záujme objektívnosti a komplexnosti o vyplnenie dotazníka – prieskum verejnej mienky obyvateľov Bojníc.

Vyplnenie dotazníka môže byť anonymné a bude slúžiť výlučne potrebám rozvojovej stratégie nášho mesta. Pokiaľ sa chcete zapojiť do zlosovania o atraktívne ceny, uveďte svoju e-mailovú adresu alebo telefónne číslo. Môžete vyhrať kartón značkového vína, zľavovú kartu Klubu podnikateľov Bojnice a vstupenky na koncert počas vianočných remeselných trhov – Bojnický Kračún 2018.

Za spoluprácu, vyplnenie ankety a Vaše cenné podnety Vám o.z. Naše Bojnice ďakuje, výsledky tohto prieskumu budeme verejne publikovať a budú nápomocné pre ďalší rozvoj Bojníc na www.nasebojnice.sk a na www.bojnice.online

Uzávierka prieskumu v tlačenej aj elektronickej podobe je 14.11.2018.

Občianske združenie Naše Bojnice

Ďakujeme veľmi pekne za ústretovú spoluprácu.
Výsledky budú zverejnené po vyhodnotení tohto prieskumu verejnej mienky Bojničanov na:
www.nasebojnice.sk a na www.bojnice.online

Uvedením Vašej emailovej adresy alebo mena ste automaticky zaradený
do zlosovania o 21 zaujímavých cien:

Zlatá karta Klubu podnikateľov mesta Bojnice (zľavy pri nákupoch v Bojniciach)
2 x Kartón značkových medailových vín od Galérie Velvet
8 x Kračúnsky punč v stánku Klubu podnikateľov
10 x Vstupenka na klubové koncerty počas festivalu Bojnický Kračún 2018

Zlosovanie výhercov zapojených do súťaže sa uskutoční počas slávnosti a remeselných trhov
5.ročníka Bojnický Kračún v dňoch 21. – 22. decembra 2018 na Hurbanovom námestí v Bojniciach.

Občianske združenie Naše Bojnice pracuje na projekte Aktívni Bojničania pre rozvoj svojho mesta, ktorého účelom je komunitná občianská informovanosť a participácia v meste Bojnice a regióne Horná Nitra. Hlavnou aktivitou projektu je skvalitnenie a optimalizácia účasti na správe verejných vecí aktívnym zapájaním sociálnych aktivít a ekonomických partnerov a MNO do prípravy, implementácie a hodnotenia rozvojových aktivít v meste Bojnice.

Projekt Aktívni Bojničania pre rozvoj svojho mesta je financovaný z Operačného programu efektívna verejná správa 2014-2020 a z Európskeho sociálneho fondu.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu