Vitajte na stránke bojnice.online

Občianske združenie Naše Bojnice pripravuje prehľadný online priestor pre bežných občanov, podnikateľov ako aj návštevníkov Bojníc.

Postupne tu nájdete užitočné informácie, ktoré Vám uľahčia orientovať sa
v Bojniciach

 

 

Prieskum verejnej mienky

Za spokojný život v Bojniciach

Aktívni Bojničania pre rozvoj svojho mesta.

Vážení občania mesta Bojnice,

Prieskum verejnej mienky bol ukončený.

Za spoluprácu, vyplnenie ankety a Vaše cenné podnety Vám o.z. Naše Bojnice ďakuje, výsledky tohto prieskumu budeme verejne publikovať a budú nápomocné pre ďalší rozvoj Bojníc na www.nasebojnice.sk a na www.bojnice.online

Občianske združenie Naše Bojnice

Zlosovanie výhercov zapojených do súťaže sa uskutočnilo počas slávnosti a remeselných trhov
5.ročníka Bojnický Kračún v dňoch 21. – 22. decembra 2018 na Hurbanovom námestí v Bojniciach.

Občianske združenie Naše Bojnice pracuje na projekte Aktívni Bojničania pre rozvoj svojho mesta, ktorého účelom je komunitná občianská informovanosť a participácia v meste Bojnice a regióne Horná Nitra. Hlavnou aktivitou projektu je skvalitnenie a optimalizácia účasti na správe verejných vecí aktívnym zapájaním sociálnych aktivít a ekonomických partnerov a MNO do prípravy, implementácie a hodnotenia rozvojových aktivít v meste Bojnice.

Projekt Aktívni Bojničania pre rozvoj svojho mesta je financovaný z Operačného programu efektívna verejná správa 2014-2020 a z Európskeho sociálneho fondu.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu