Vitajte na stránke bojnice.online

Občianske združenie Naše Bojnice pripravuje prehľadný online priestor pre bežných občanov, podnikateľov ako aj návštevníkov Bojníc.

Postupne tu nájdete užitočné informácie, ktoré Vám uľahčia orientovať sa v Bojniciach v 

 

 

Prieskum verejnej mienky

Za spokojný život v Bojniciach

Aktívni Bojničania pre rozvoj svojho mesta.

Za lepšie Bojnice - Prieskum verejnej mienky č. 2

Prieskumu je možné sa zúčastniť od 15.2.2019 do 28.2.2019 prostredníctvom vyplnenia

elektronického formuláru na webovej stránke www.bojnice.online.
Výsledky prieskumu budú zverejnené po jeho ukončení na uvedenej webovej stránke.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Prieskum verejnej mienky č. 1

Vážení občania mesta Bojnice,

Prieskum verejnej mienky bol ukončený.

Za spoluprácu, vyplnenie ankety a Vaše cenné podnety Vám o.z. Naše Bojnice ďakuje, výsledky tohto prieskumu budeme verejne publikovať a budú nápomocné pre ďalší rozvoj Bojníc na www.nasebojnice.sk a na www.bojnice.online

Občianske združenie Naše Bojnice

Zlosovanie výhercov zapojených do súťaže sa uskutočnilo počas slávnosti a remeselných trhov
5.ročníka Bojnický Kračún v dňoch 21. – 22. decembra 2018 na Hurbanovom námestí v Bojniciach.

Občianske združenie Naše Bojnice pracuje na projekte Aktívni Bojničania pre rozvoj svojho mesta, ktorého účelom je komunitná občianská informovanosť a participácia v meste Bojnice a regióne Horná Nitra. Hlavnou aktivitou projektu je skvalitnenie a optimalizácia účasti na správe verejných vecí aktívnym zapájaním sociálnych aktivít a ekonomických partnerov a MNO do prípravy, implementácie a hodnotenia rozvojových aktivít v meste Bojnice.

Projekt Aktívni Bojničania pre rozvoj svojho mesta je financovaný z Operačného programu efektívna verejná správa 2014-2020 a z Európskeho sociálneho fondu.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu