Vybavte si Občiansky preukaz s čipom

Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu s čipom je možné podať na ktoromkoľvek (platí len pre OP vo formáte ID1, ktorých vydávanie začalo 1. 7. 2008) Okresnom riaditeľstve Policajného zboru, nie len v mieste trvalého pobytu, pričom pracovníci budú môcť prísť aj s mobilnými pracoviskami za občanmi, ktorí žiadosť napr. pre bezvládnosť nemôžu osobne podať. Ďalšou zmenou, z pohľadu žiadateľa, je voľba bezpečnostného osobného kódu (BOK), ktorý chráni údaje na čipe, prípadne možnosť nechať si doručiť občiansky preukaz na ľubovoľnú adresu na území Slovenska. Vydanie občianskeho preukazu s čipom je spoplatnené sumou 4,50 eur.

Videonávod: Nainštalujte si potrebný softvér

Ovládače k čítačke kariet

Inštalácia eID klient

Viac kliknite tu >>

Sekcia je v príprave.